Vi har en masse værksteder og maskiner. De bliver uddybet herunder.

Træværksted

Metalværksted

Elektronikværksted

Laserværksted

og mange flere…